فلسطینی ها از زندانهای صهیونیست ها به زندان های آل سعود

فلسطینی ها از زندانهای صهیونیست ها به زندان های آل سعود

بالاخره پس از انتظاری طولانی و کُشنده، مقامات سعودی با شماری از خویشاوندان بازداشت شدگان اردنی و فلسطینی در عربستان تماس گرفتند و به آنها اطلاع دادند که محاکمه فرزندان آنها روز یکشنبه آتی 8 مارس جاری آغاز خواهد...