خانواده الهذلول..داستانی از مبارزه آزادی

خانواده الهذلول..داستانی از مبارزه آزادی

حرکات فعال حقوق بشری سعودی "لوجین الهذلول" دلیل اصلی شهرت داستان این خانواده در راهپیمایی مملو از مبارزه و چالش ها بود که با هدف انتقال صدای دخترشان لوجین به راه افتاد. پس از نزدیک به یک دهه فعالیت برجسته و مستمر برای...