نوشته هایی با برچسب "متوقف"

و در راه  محمد بن سلمان متوقف شد

و در راه محمد بن سلمان متوقف شد

از آنجایی که شاهزاده سعودی "محمد بن سلمان"، ولی عهدی  را در عربستان سعودی بدست می گیرد و کشوررا به سمت پرتگاه ها در همه زمینه ها، به ویژه در روند سرکوب آزادی ها و نظرات سوق می دهد. از زمان ورود و تلاش برای "پسر سلمان" تصویری...

یک سازمان حقوق بشری از بحرین می خواهد حکم صادره علیه احمد حمزه الصافی را متوقف کند

یک سازمان حقوق بشری از بحرین می خواهد حکم صادره علیه احمد حمزه الصافی را متوقف کند

احمد حمزه الصافی یک دانشجوی 21 ساله بود که به طور خودسرانه دستگیر شد ، تحت شکنجه های متعدد قرار گرفت و از محاکمه عادلانه و حقوق قانونی توسط مقامات بحرینی محروم شد. احمد حدود چهار سال است که در زندان جاو زندانی است. در 13...