روابط محمدبن سلمان و آمریکا؛ از همگرایی تا واگرایی

روابط محمدبن سلمان و آمریکا؛ از همگرایی تا واگرایی

الوقت- عربستان و آمریکا علیرغم شروع مشترکی که در بحران سوریه داشتند، در بیش از یک سال گذشته سیاست های نسبتا متفاوتی را در پیش گرفته اند؛ به گونه‌ای که عربستان تحت طرح ها و برنامه ریزی های محمد بن سلمان، تمام تلاش خود...