نوشته هایی با برچسب "نقض"

عربستان ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض کرد؟

عربستان ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض کرد؟

حکومت سعودی به دلیل سیاست های خودسرانه خود علیه مردم این کشور و سرکوب مستمری که علیه روشنفکران مخالفان و فعالان دنبال می کند به نقض قوانین و معاهدات بین المللی ادامه می دهد. با محدودیت های اعمال شده بر آزادی عقیده و بیان...

مقامات سعودی چگونه ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری را نقض کردند؟

مقامات سعودی چگونه ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری را نقض کردند؟

مقامات سعودی همچنان قوانین محلی و بین المللی را نقض می کنند و پیامدهای عدم پایبندی خود به قانونی را که کشور را در برابر هرج و مرج حقوق بشر ، امنیت ، سیاسی و اقتصادی محافظت می کند نادیده می گیرند. از جمله روش های نقض قوانین...

مقامات سعودی مفاد قوانین بین المللی را در زمینه شکنجه در بازداشتگاه های خود نقض می کنند

مقامات سعودی مفاد قوانین بین المللی را در زمینه شکنجه در بازداشتگاه های خود نقض می کنند

زندانیان عقیدتی در بازداشت های دولتی در معرض بدترین انواع شکنجه های روحی و جسمی قرار دارند که توسط همه ادیان و قوانین محلی و بین المللی ممنوع است. مقامات سعودی به صراحت احکام حقوق بشر و شکنجه ی را که ممنوع کرده است را نقض...