مهاجرت گسترده یمنی ها از عربستان سعودی پس از محدودیت های استخدام

مهاجرت گسترده یمنی ها از عربستان سعودی پس از محدودیت های استخدام

به گزارش وب سایت میدل آیست ای انگلیس ، یمنی ها پس از آنکه مجبور به ترک عربستان شدند ، یک پناهگاه جدید در جیبوتی پیدا کردند. محدودیت های ریاض کارگران یمنی  را مجبور کرده است تا برای امرار معاش به جای دیگری بروند. نبیل...