زنان عربستان خواستار محاكمۀ وزير كشور شدند

زنان عربستان خواستار محاكمۀ وزير كشور شدند

زنان  منطقه القصيم در عربستان با برگزاري تجمعاتی در اعلام همبستگي با بازداشت شدگان، بركناري وزير كشور و محاكمه وي در دادگاه بين المللي، به عنوان متهم نخست در پرونده بازداشت شدگان را خواستار شدند. در اين تحصن زنان درباره...