سعودی ها در بحرانی کردن وضعیت عراق ناکام ماندند.

خبرنگار شبکه العالم در شهر کربلای مقدس، به نقل از فرمانده عملیات پلیس کربلا و سخنگوی وی ، هرگونه کشتار تظاهرکنندگان یا نیروهای امنیتی را تکذیب کرد و گفت: آنچه که در رسانه های سعودی در این خصوص منتشر شده در راستای ایجاد ناامنی دراین شهر است.

وی افزود: فرمانده عملیات پلیس کربلا از رسانه های خود خواست تا همراه وی به پزشکی قانونی بیمارستان الحسین بیایند و خودشان واقعیت را از نزدیک ببینند.

وی تاکید کرد: برخی رسانه ها از کشته شدن تظاهرات کنندگان خبر داده اند در حالی که درست نیست .

شبکه العربیه وابسته به عربستان نیز با عنوان ” در کربلا جوی خون راه افتاد ” ” خبر دروغینی درباره کشته شدن تظاهرکنندگان منتشر کرد.