شبکه «المسیره» یمن با انتشار اسنادی فوق‌العاده محرمانه، گوشه‌ای از حجم مداخلات سفارت آمریکا در یمن قبل از انقلاب ۲۱ سپتامبر را فاش کرد.

شبکه «المسیره» اسنادی فوق‌العاده محرمانه‌ای را منتشر کرد که مربوط به قبل از انقلاب ۲۱ سپتامبر یمن است.

این اسناد که برخی از آنها از سفارت آمریکا در صنعاء و و برخی دیگر از دستگاه امنیت ملی یمن قبل از انقلاب ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ منتشر شده، حجم دخالت سفارت آمریکا در یمن در امور این کشور را نشان می‌دهد.

در یکی از اسناد صادر شده از سفارت آمریکا، «جرالد فایرستیان» سفیر پیشین آمریکا در یمن دستوراتی در خصوص انتقال «یگان مبارزه با تروریسم» از وزارت کشور به وزارت دفاع را می‌دهد.

اسناد صادر شده در سفارت آمریکا نشان می‌دهد که چگونه این سفارش‌ها منجر به دستورات سریع ریاستی برای تعیین تعدادی از فرماندهان نظامی از جمله فرمانده جدید نیروهای عملیات ویژه و معاون وی و معاون ستاد کل مشترک ارتش یمن در آن زمان شده است.

همچنین سند صادر شده از دستگاه امنیت ملی یمن در آن زمان، تداوم نابودی سامانه دفاع هوایی و در رأس آن موشک‌های «سام» و «استرلا» را فاش می‌کند و نشان می‌دهد که همه اینها با هماهنگی و نظارت کامل آمریکا انجام شده است.

اسناد دستگاه امنیت ملی یمن افشا می‌کند که طرف آمریکایی فعالیت خود را در راستای خدمت به منافع امنیت ملی آمریکا و بدون توجه به منافع یمن تنظیم کرده است.

در سال ۲۰۱۴ مردم یمن به دنبال بی‌کفایتی دولت «منصور هادی»، رئیس جمهور مستعفی یمن در مدیریت امور کشور، برای اعلام اعتراض خود به تصمیمات و اقدامات این دولت دست به راهپیمایی زدند.

با تداوم اعتراض‌های سراسری، مردم و نیروهای انقلابی یمن ۲۱ سپتامبر وارد شهر صنعاء شدند و جنبش انصارالله یمن با مشارکت دیگر احزاب یمنی، دولت را به دست گرفت و منصور هادی مجبور به استعفاد شد.