یک نویسنده سعودی در روزنامه عکاظ این کشور، به شدت به ملت فلسطین حمله و اهانت کرد و مدعی شد که این ملت، دشمنان سعودی هستند.
«محمد الساعد» نویسنده سعودی، با انتشار یادداشتی به شدت به مردم فلسطین و گروههای مقاومت این کشور حمله کرد و آنان را «دشمنان سعودی» قلمداد کرد.
وی با انتشار این یادداشت در روزنامه «عکاظ» سعودی، مدعی شد که مردم فلسطین، «عروسکهایی در دست دوحه، آنکارا و تهران» هستند.
این نویسنده سعودی، پا را فراتر گذاشت و ادعا کرد: «مردم فلسطین، علیه بیشتر کشورهای عربی از تروریسم سازمان‌یافته استفاده کرده و تفنگها و بمبهای خود را علیه ملتهای عرب به کار گرفتند».
الساعد همچنین مدعی شد که «مردم فلسطین طی شش دهه گذشته، علیه ارتشها و سرویسهای امنیتی عربی جنگیدند و بیش از آنکه با اسرائیل و سرویس امنیتی آن، مقابله کنند، با عربها مقابله کردند».
وی در ادامه ضمن تمسخر «مقاومت» ملت فلسطین، ادعا کرد که نباید عملیات به ادعای این او تروریستی آنان علیه کنسولگریها، سفارتخانه‌ها و عملیاتهای ترور شخصیتهای سعودی را از یاد برد».
این نویسنده سعودی با بیان اینکه ملت فلسطین «علیه سران سعودی، موضع خصمانه اتخاذ کردند» در پایان مدعی شد که «سعودی فقط قصد دارد، به آزار اذیت آنان (ملت فلسطین) پایان بدهد و فلسطینیها نیز باید بدانند که افکار عمومی سعودی دیگری قادر به تحمل این آزار و اذیتها و توهینها نیست».
این ادعاها در حالی علیه ملت فلسطین در یک روزنامه معتبر سعودی منتشر شده است، که ریاض در تلاش است مانند امارات و بحرین روابط خود با رژیم صهیونیستی عادی کند.
به گفته ناظران، نویسندگان سعودی قصد دارند راه را به روی تحرکات سیاسی سران سعودی به ویژه محمد بن سلمان ولی‌عهد این کشور باز کنند؛ شخصی که «سمدار یبری» تحلیلگر صهیونیست مسائل خاورمیانه، از وی تحت عنوان «شریک اصلی» عادی‌سازی روابط با صهیونیستها یاد کرد.