بازداشت شدگان بحرینی در زندان پس از شیوع ویروس کرونا در اعتصاب غذای خشک به سر می برند.

تعدادی از بازداشت شدگان در زندان پس از شیوع ویروس کرونا در اعتراض به بدرفتاری از آغاز اعتصاب غذای خشک در میان زندانیان و بازداشت شدگان خبر دادند.

منابع نشان دادند که بازداشت شدگان در “بند 3” علاوه بر بدرفتاری و توهین به تحقیر کرامت انسانی ، مورد انواع تخلفات زندانبانان قرار می گیرند.

این اعتصاب پس از آن صورت می گیرد که وزارت کشور بحرین تایید کرده است که دو کارمند سرویس در “زندان مرکزی فک” به ویروس کرونا ویروس آلوده شده اند و گفته است که اقدامات بهداشتی تعیین شده را انجام داده و ازتباط ها محدود شده است.