آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین ناقض مخالف سیاسی عبدالجلیل السنکیس را که به حبس ابد در زندان مرکزی فک محکوم کرد. تعدادی ازفعالان حقوق بشر در بحرین از وزارت کشور خواستار آزادی فوری همه بازداشت شدگان سیاسی شدند.

به گفته مراکز حقوق بشر بحرین السنکیس اعتصاب غذای آزاد خود را اعلام کرد . پنجشنبه گذشته در اعتراض به رفتار تحقیرآمیزی که توسط افسر مسئول زندان فک به اسم محمد یوسف انجام شد  پس از آنکه وی تحقیق السنکیس را پس از چهار سال نوشتن مصادره کرد وعلاوه برآن جلوگیری از تماس تلفنی برای رفع نیازهای فوری اوانجام داد.

سازمان های بین المللی حقوق بشر ، مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران در مقام نویسندگی و وبلاگ نویسی خواستار فشار بر دولت بحرین برای آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شدند.

مخالف بحرینی از سندرم فلج اطفال و کم خونی سلول داسی رنج می برد با علائمی از جمله درد مزمن ، بی حسی در اندام ها و تنگی نفس که منجر به وخیم شدن وضعیت سلامتی وی تا حد خطر شده است. خصوصاً از آنجا که زندان مذکور از مارس گذشته شاهد شیوع ویروس کرونا به دلیل سهل انگاری اداره زندان و عدم اجرای اقدامات بهداشتی مناسب بوده است زیرا گزارش ها نشان می دهد که یکی از زندانیان  حسین برکت  به دلیل عوارض آلوده به ویروسکرونا درگذشته است.

اعتصابی که السنکیس اعلام کرد ، به گفته مدافعان حقوق بشر اولین اعتصابی نیست که وی انجام داده است. وی در 21 مارس 2015 اعتصاب غذا را در اعتراض به سیاست مجازات جمعی ، اعمال تحقیرآمیز و شکنجه آغاز کرد.