گزارش وب سایت “دنیای تماشاگران” فاش کرد که “بن سلمان” ولیعهد سعودی  مشاور سابق دربار کشور  سعود القحطانی را برای پیگیری و سرکوب زندانیان سیاسی زن تعیین کرد.

در این گزارش آمده است که “بن سلمان” مشاور خود سعود القحطانی را موظف به پیگیری زندانیان سیاسی زن کرد و تاکید کرد که او – یعنی القحطانی – روش های سادیستی شکنجه برای زندانیان سیاسی زن در عربستان را دنبال می کند. مانند؛ لوجین الهذلول.

در همین زمینه وب سایت آمریکایی هیل  برجسته کرد. او جزئیات هولناک در مورد شکنجه ده ها زندانی عقیدتی زن در زندان های سعودی را روشن می کند.

این وب سایت به نقل از منابع خود نوشته است که زندانیان عقیدتی زن در مورد آزار و اذیت از جمله ضرب و شتم با چوب به پشت  صحبت می کنند و خاطرنشان می کنند که در بازجویی در زندان ها تحت شوک الکتریکی قرار گرفته و توسط دستان نقاب دار غرق می شوند.

سازمان بین المللی حقوق بشردیده بان حقوق بشر پیشتر تأیید کرده بود که محمد بن سلمان سرکوب و شکنجه منتقدان خود را در داخل پادشاهی افزایش داده است و خاطرنشان کرد که سرکوب مخالفان فعالان حقوق بشر و منتقدان مستقل در عربستان هنوز ادامه دارد و با وجود آزادی برخی از فعالان برجسته در اوایل سال جاری با همان شدت ادامه می یابد.