روز سه شنبه ، وزارت کشور عربستان از اجرای حکم اعدام علیه “مسلم بن محمد المحسن” پس از مشارکت در یک گروه تروریستی با هدف بی ثبات سازی امنیت داخلی خبر داد.

در بیانیه وزارت کشورعربستان که توسط خبرگزاری رسمی (SPA) منتشر شده است آمده است: مسلم بن محمد المحسن تبعه سعودی در یک گروه تروریستی عضو و با هدف بی ثبات کردن امنیت داخلی ، کشتن مردان امنیتی تعرض به آنها و اموال عمومی ، شورش مسلحانه علیه حاکم و مشارکت در جنایت، قتل یک شهروند و ساخت بمب (مالتوف) به منظور حمله به نیروهای امنیتی در حین انجام وظیفه محکوم کرده است.

این بیانیه می افزاید: “مقامات امنیتی توانستند متهم مذکور را دستگیر کنند و تحقیقات از وی منجر به متهم شدن وی به ارتکاب این جنایات شد که با ارجاع وی به دادگاه تخصصی کیفری ابلاغی علیه وی برای اثبات آنچه به او نسبت داده می شود صادر شد. و به دلیل جنایات زیادی که مرتکب شده است که شامل شورش علیه سرپرست دادگاه و انحراف از اطاعت و آسیب های ناشی از چنین جنایاتی برای جامعه است و به دلیل اینکه جنایات فوق با برنامه ریزی افراط و مشارکت صادر شده است  و اجرای آنها مستلزم تشدید مجازات است تا بازدارنده شرارت او باشد  دیوان عالی و فرمان سلطنتی برای اجرای آنچه که به طور قانونی با مرجع آن علیه مجرم فوق الذکر تصویب و پشتیبانی شده بود اجرا شد.

مقامات سعودی “مسلم المحسن” را در 23 نوامبر 2015 از مرکز مواد غذایی العرف در شهر العوامیه در شرق این کشور بازداشت کردند.

المحسن متهم به قتل یک افسر امنیتی در یک داستان سرایی بود که توسط شاهدان عینی و مدافعان حقوق بشر آشنا به پرونده او تکذیب شد و رسانه های سعودی ادعا کردند که المحسن در جریان دستگیری سعی کرد با تیراندازی در برابر مردان امنیتی مقاومت کند و این کار مستلزم برخورد با وی بر اساس مقررات ، تبادل آتش با او ، زخمی شدن او در پا و دستگیری وی بود. که در این درگیری هیچ یک از پرسنل امنیتی آسیب ندیدند.

المحسن پس از دستگیری تحت شکنجه های وحشیانه قرار گرفت به ویژه زمانی که او در بیمارستان برای درمان ران چپ خود به دلیل گلوله های ناشی درگیری با  یکی از نیرو های امنیتی در بیمارستان بستری بود.

وی متعاقباً در سلول انفرادی نگهداری شد و ماه ها از تماس با جهان خارج محروم شد و حق خود را برای وکیل نادیده گرفت ، که نقض آشکار قوانین داخلی و بین المللی بود.

سازمان اروپایی حقوق بشر تأیید کرد که عربستان سعودی در محکومیت “المحسن” به طور کامل به اعترافات استخراج شده تحت شکنجه تکیه کرده است.