ماها القحطانی همسر محمد القحطانی رهبر اصلاح طلب سعودی بازداشت شده  فاش کرد که مقامات

زندان که شوهرش در آن محبوس است عمداً ارتباط بین آنها را قطع کرده است.

ماها در توییتی از طریق اکانت کاربری خود که در توییتر ثبت شده است گفت: “ادامه قطع ارتباط هنگام برقراری ارتباط با شوهرم تحریک آمیز و نوعی استبداد است.

از سوی دیگراکانت “زندانیان وجدان” در توییتر از شنود مکالمات مقامات سعودی با خانواده های آنها انتقاد کرد.

این گزارش تأیید کرد که چنین اقداماتی نقض آشکار قوانین بین المللی و آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری عربستان قید شده است.