دادگاه تجدیدنظر کویت شیخی از خاندان حاکم را که به عنوان دستیار معاون وزیر کشور در امور آموزش و پرورش فعالیت می کند و حکم قطعی پرونده محمد شهید نماینده مجلس را به کار و اخراج او از کشورو هفت سال حبس محکوم کرد.

مروز یکشنبه دادگاه کیفری کویت حکم قطعی پرونده محمد شهید نماینده بنگلادش محکوم به قاچاق انسان را صادر کرد که وی را با اعمال شاقه و دو میلیون و هفتصد و ده هزار دینار کویتی و به مدت هفت سال زندانی و پس از اجرای حکم و جریمه نقدی از کشور اخراج کرد.

دادگاه همچنین شیخی از خاندان حاکم و معاون وزیر کشور در امور آموزش و پرورش شیخ سرلشگر مازن الجراح و تاجر نواف الشلاحی را به دلیل رشوه به هفت سال حبس تعزیری محکوم کرد.

در تصاویر دادگاه کویت حکم حبس شیخی از خاندان حاکم را صادر کرد و دادگاه تصمیم گرفت هر یک از آنها را یک میلیون و 970 هزار دینار کویت جریمه نقدی و حسن الخضر را 180 هزار دینار جریمه نقدی و انفصال از شغل به مدت هفت سال حبس با کار و اجرای احکام محکوم کند.

حکم دادگاه تجدیدنظر همچنین شامل هفت سال حبس برای صلاح خورشید، نماینده سابق مجلس با سخت کوشی و 740 هزار دینار کویت جریمه نقدی و تبرئه سعدون حماد نماینده مجلس از آنچه به وی نسبت داده شده بود.

مقامات کویتی نماینده پارلمان بنگلادش را در هفتم ژوئن گذشته دستگیر کردند و او اعتراف کرد که به مقامات ارشد در نیروی کار و کشور کویت کمک کرده است تا در ازای دریافت مبالغی کارگران خارجی را با قراردادهای جعلی وارد کنند.