گزارش کمیته کار و رفاه اجتماعی مجلس ملی در مومباسا، کنیا، فاش کرد که بین سال‌های 2019 تا 2021، 89 کارگر کنیایی در عربستان سعودی جان باختند.

رئیس این کمیسیون که نماینده مجلس نیز هست به نوبه خود در مورد کنیایی ها افزود: به دلیل گرمای زیاد هوا، تصادفات جاده‌ای و برخی دیگر بر اثر سکته قلبی و سایر بیماری‌ها جان خود را از دست دادند .

رئیس کمیته همچنین خاطرنشان کرد: 90 درصد کارگران خانگی کنیایی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند و 200 کارگر خانگی پس از فرار از دست کارفرمایان خود پس از اختلاف در اردوگاه های اخراج بازداشت می شوند.

نمایندگان پارلمان کنیا از دولت خواسته اند که از جستجوی کارتوسط کنیایی ها در عربستان سعودی جلوگیری کند و کنیا باید بدرفتاری با شهروندان خود که در خاورمیانه کار می کنند مقابله کند.

سازمان حقوق بشر Hacky Africa نیز دولت کنیا را به دلیل نادیده گرفتن مشکلات کنیایی هایی که در عربستان سعودی کار می کنند مقصر دانست.