رژیم سعودی تصمیماتی تصویب می کند که قالب قوانینی که از روح قوانین و مقررات حاکم بر نظام حکومت جهانی ، چه  دمکراسی و غیره دور است.

در سال 2018 این رژیم دادگاه جنایی تخصصی تاسیس کرد به منظور پیگرد قانونی پرونده های تروریستی ولی استفاده از این دادگاه در اصل پیگرد قانونی پروندهای شهروندان بی گناه بدون ارتباط با تروریسم می باشد.حتی تهمتهای وارد شده که هیچ ربطی به تروریسم ندارد پیگیری می شود .

این در صورتی است که دادگاه استاندارد بین المللی برای محاکمه عادلانه را ندارد و بر خلاف قوانین جزائی بین المللی حکم می کند.

قوانینی که تصویب شده توسط قطعنامه اقتصادی و اجتماعی شورای سازمان ملل در تاریخ 25 می سال 1984 به مضمون زیر تصویب شد .

(( در کشورهای که مجازات اعدام را لغو نکرده اند فقط در صورتی اعدام برای آنها صادر می شود که خطرناک ترین جرائم را مرتکب شده باشند که منجر به مرگ و میر شده است.))

پس از اعدام شیخ نمر و رفقای او در سال 2016 تعدادی از شهروندان به همان شیوه توسط همان دادگاه اعدام شدند که تصمیمات بر اساس اتهامات واقعی نبوده بلکه اتهامات و استدلال هایی را که به ضرر جان انسانها و قربانیان سیاسات تبعیض است دنبال می کنند.

رژیم سعودی بیشترین کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر، به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرده است. با این حال تصویب رژیم از این کنوانسیون های بین المللی و معاهدات مربوط به حقوق بشر چیزی جزء یک تصویب مرده و یک امضاء مرده نبوده است.

اسراء الغمغام یک زن متاهل 29 ساله شیعه از شهر الجش در استان قطیف می باشد اتهام زوری که به ایشان وارد شده شرکت در تظاهراتی که عموم مردم استان قطیف درسال 2011  در آن دیده شده است و خواست آنها آزادی زندانیانی که در سالهای قبل دستگیر شده اند و مورد محاکمه قرار نگرفته اند.

در حقیقت اسراءالغمغام یک شهروندی است که هیچ گونه فعالیت فرهنگی، سیاسی و حقوقی ندارد بر خلاف آنچه در رسانه ها به عنوان یک فعال حقوق بشری گزارش شده است.

در ماه دسامبر 2015 نیروی امنیتی متعلق به وزارت کشور با حمله به خانه اسراء الغمغام و تخریب و خرابکاری منزل ایشان این شهروند را به همراه همسرش آقای موسی الهاشم دستگیر کردند و در زندانی در الدمام برده بدون اینکه خانواده آنها اطلاعی داشته باشند.

در روز 15 آگوست 2018 دادستانی مجازات اعدام علیه اسراءالغمغام صادر کرد و انتظار می رود حکم در 28 اکتبر تایید شود.

کمیته دفاع از حقوق بشر در جزیره العرب مجازات اعدام علیه شهروند بی گناه ( اسراءالغمغام) را به شدت محکوم می نماید چرا که اتهامات وارده بر ایشان زوری و بدون سوء سابقه بوده است ودر خواست این کمیته از رژیم آزادی بی قید و شرط و لغو تمامی اتهامات وارده بر ایشان می باشد.

همچنین این کمیته از سازمان های بین المللی حقوق بشر و کشورها و دولتهای که حامی این رژیم است دعوت می کند تا با فشار بر این رژیم آزادی ایشان را فراهم نماید.

کمیته دفاع از حقوق بشر در جزیر العرب

2 سپتامبر/ ایلول 2018     21 ذی الحجه 1439